Tuletõkkevahendid läbiviikude tihendamiseks

ct_198x198_product_detail

Ehitised peavad tule ja suitsu levimise takistamiseks, evakuatsiooni tagamiseks, päästetööde kergendamiseks ning varakahjude piiramiseks olema jaotatud tuletõkkesektsioonideks. Tuletõkkesektsioon jällegi peab olema ehitatud nii, et tule levimine ühest tuletõkkesektsioonist teise on ettenähtud aja jooksul takistatud. Seega tuletõkkekonstruktsioonis või sellega koos kasutatav materjal ei tohi vähendada tuletõkkekonstruktsiooni tuleohutust ja tuletõkkekonstruktsiooni läbiv tehnosüsteem ei tohi suurendada suitsu ja tule levikut.
 
ps-firestop_product_detailTehnosüsteemide (torud, juhtmed, kaabliredelid, kanalid jne) läbiviimisel tuletõkkekonstruktsioonidest nagu seinad, laed ja põrandad, tuleb läbiviigud tuletõkkevahenditega nõuetekohaselt tihendada. Nõuded on ranged – tuletõkkevahendeid tohib kasutada ainult vastavuses kasutusjuhendiga, muidu ei loeta tulepüsivust tõendatuks. Kõigil tihendamiseks kasutatavatel toodetel ja tihendussüsteemidel peavad olema kaasas kasutusjuhendid, kus on kindlaks määratud, millistes konstruktsioonides, milliste tehnosüsteemide puhul ja mil viisil neid saab kasutada.
Tondi Tulekaitse müüb ja paigaldab Saksa firma SVT tuletõkkevahendeid.
pyro-safe-flammotect-2lagig_product_detail
pyro-safe-flammotect-ei-240_298x298_product_detail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Küsi pakkumist või täiendavat infot: tel 6506191, e-post: info@tonditk.ee või täida allolev kontaktivorm.