Tulekustutid

Tulekustuti on käes kantav (kuni 20 kg) või ratastel veeretatav (üle 20 kg) seade, millest saab sisemise rõhu toimel kustutusainet tulle paisata. Eestis kasutatavad kustutid vastavad reeglina standardile EN-3, olles seega punased ja suhteliselt sarnase kuju ja konstruktsiooniga. Olulisim erinevus on kustutusaines – vesi-, vaht-, pulber-, süsihappegaas- ja rasvakustuti on kõik ette nähtud erinevate materjalide kustutamiseks. Enim on levinud 1 kuni 6 kg käsikustutid.  Kustutite kasutamist Eestis reguleerib määrus „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“.

Pulberkustutis on kustutusaineks tolmuks jahvatatud segu erinevatest sooladest. See on tõhus vahend suure leegi kiireks mahasurumiseks, sest pulbritolm takistab keemiliselt põlemisreaktsioone ning kui tolmupilv haarab kogu leegi, kustub see hetkega. Pulbripilve hajudes võib siiski põlemine jätkuda, sest pulber ei jahuta tulekollet maha. Pulberkustuti on kõige  odavam kustuti, eriti kui teda kunagi ei kasuta. Kasutamise korral võib tolmusaaste rikkuda ka tulest puutumata esemeid ning halvimal juhul takistada inimeste evakuatsiooni – seega tuleks vältida pulbriga kustutamist evakuatsiooniteedel ja nn tundlikes ruumides.

KustutidSüsihappegaas- ehk CO2– kustutis on kustutusaineks veeldatud süsihappegaas, mis kustuti kasutamisel väljub süsihappegaasi ja –lume seguna temperatuuril -78°C. See on kõige puhtam kustutusvahend, sest süsihappegaas lendub üldjuhul jälgi jätmata. Süsihappegaas on eriti sobiv elektri- ja elektroonikaseadmete kustutamiseks, mida teised kustutusvahendid võivad rikkuda. Tahket materjali, kui on tekkinud sügavam hõõgpõlemine, ta hästi ei kustuta. Seepärast kasutatakse CO2– kustutit põhiliselt lisakustutina nn tundlikes ruumides.
Vesikustutis on kustutusaineks vesi, millele võib olla lisatud märgamist ja imendumist soodustavaid aineid. Vesikustuti on kõige ohutum kustuti – pihustab tulekoldele lihtsalt vett, sealjuures pihustatud juga ei juhi elektrit. Sobib tahkete ainete ja materjalide, seega 90% tulekahjude kustutamiseks. Hoida tuleb temperatuuril >+5°C, kui pole tegemist külmakindla vesikustutiga.

Vahtkustutis on kustutamiseks vahuaine vesilahus, mis võimaldab kustutada lisaks tahketele ainetele ka vees mittelahustuvaid põlevvedelikke ja saada jagu ka väiksemast rasvatulekahjust. Pihustatud juga ei juhi elektrit. Vahtkustuti on vesikustutist universaalsem ja parema kustutusvõimega. Hoida tuleb temperatuuril >+5°C, kui pole tegemist külmakindla vahtkustutiga.

Rasvakustutis ehk F-klassi kustutis on kustutusaineks spetsiaalseid kemikaale sisaldav vesilahus, mis muudab tulise rasva mittepõlevaks seebiks. Rasvakustuti on kõige turvalisem vahend kustutamaks põlevat toiduõli ja rasva, mida väga kõrge temperatuuri ja isesüttivuse tõttu on raske kustutada muude vahenditega.

Küsi pakkumist või täiendavat infot: tel 6506191, e-post: info@tonditk.ee või täida allolev kontaktivorm.