Tuleohutusalane nõustamine

Tuleohutusalane seadusandlus, mis sätestab kohustuslikke nõudeid ja norme, on päris mahukas ja paisub üha. Veel kirjum on võimaluste spekter tuleohutusnõuete täitmiseks. Saame omalt pool anda nõu enam-vähem kogu tuleohutuse valdkonna kohta:

  • Tuleohutusalane seadusandlus,
  • Ehituslik tuleohutus,
  • Tehniline tuleohutus (paigaldised, süsteemid, kustutusvahendid),
  • Korralduslik tuleohutus (dokumendid, tulekahjuplaanid, koolitused, õppused).

Nõustamisel lähtume nii õigusaktidest kui asjakohastest standarditest, juhistest ja headest tavadest.

 

Küsi pakkumist või täiendavat infot: tel 6506191, e-post: info@tonditk.ee või täida allolev kontaktivorm.