Tuleohutusaudit

Üldine tuleohutuse audit

Üldise tuleohutusauditi eesmärk on laiapõhjaliselt hinnata objekti ja seal toimuva tegevuse vastavust Tuleohutuse seadusest lähtuvatele tuleohutusnõuetele, pöörates detailsemat tähelepanu kliendi poolt soovitud aspektidele. Audit algab tuleohutusalase dokumentatsiooni kontrollimisest, sisaldab ka paikvaatlust ja päädib auditi aruandega, milles tuuakse välja avastatud puudused ning soovitused puuduste kõrvaldamiseks.

 

Ehitise tuleohutuse audit

Ehitise tuleohutuse auditi eesmärgiks on anda hinnang ehitise tuleohutusele, eeskätt tuvastada vastavus Ehitusseadustikust lähtuvatele olulistele tuleohutusnõuetele. Olulisteks tuleohutusnõueteks loetakse nõudeid, mis tagavad, et võimaliku tulekahju puhkemise korral:

  1. säilib ettenähtud aja jooksul ehitise kandevõime;
  2. on ehitises tule tekkimine ja levik takistatud;
  3. on ehitises suitsu tekkimine ja levik takistatud;
  4. on tule levik ehitisest naaberehitisele takistatud;
  5. on inimestel võimalik ehitisest evakueeruda;
  6. on võimalik inimesi ehitisest evakueerida;
  7. on arvestatud päästemeeskondade ohutuse ja nende tegutsemisvõimalustega.

Ehitise tuleohutuse auditit võib vaja minna ehitisele kasutusloa saamiseks, kui ehitise tuleohutus ei selgu ehitusdokumentidest. Audit on abiks ka olemasoleva ehitise ohutuse hindamisel, kasutusotstarbe muutmise kavandamisel, parendamismeetmete planeerimisel jne. Ehitise tuleohutuse auditi viib läbi kutsetunnistusega tuleohutusekspert.

 

Küsi pakkumist või täiendavat infot: tel 6506191, e-post: info@tonditk.ee või täida allolev kontaktivorm.