Sprinklerseadmed

Vastavalt standardile EVS-EN 12845:2015 (PAIKSED TULEKUSTUTUSSÜSTEEMID. Automaatsed sprinklersüsteemid. Projekteerimine, paigaldamine ja hooldus) on automaatne sprinklersüsteem projekteeritud tulekahju avastamiseks ja veega kustutamiseks selle varajases staadiumis või tulekahju lokaliseerimiseks, et lõplik kustutamine oleks võimalik muude vahenditega.

Sprinklerid töötavad ettemääratud temperatuuril ning pihustavad vett allpool asetsevale alale. Läbi alarmklapi voolav vesi kutsub esile tulekahjuhäire. Rakendumistemperatuur valitakse tavaliselt ümbritsevatest temperatuuritingimustest lähtudes.

Tööle rakenduvad ainult tule läheduses paiknevad sprinklerid, s.t need, mis piisavalt soojenevad. Sprinklersüsteem peab väga väheste eranditega haarama ehitise ruume täies ulatuses. Sprinklersüsteemi olemasolust ei tohiks järeldada, et see välistab täielikult vajaduse muude tulekustutusabinõude järele, ning on oluline hinnata objekti tuleohutust tervikuna.

Tondi Tulekaitse toob maale Globe Fire Sprinkler Corporation toodangut ja teostab sprinklerseadmete hulgimüüki.

Küsi pakkumist või täiendavat infot: tel 6506191, e-post: info@tonditk.ee või täida allolev kontaktivorm.

4 INCH V-V TRIMED - PICTURE2 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA GL567915552 GL567915571