Gaaskustutussüsteem

IMG_9855Gaas­kustutus­süs­tee­mis ka­su­ta­tak­se tule­kahju kus­tu­ta­mi­seks gaa­si­li­ses ole­kus ai­neid. Kus­tu­tu­saine va­li­ku poo­lest eris­ta­ta­kse inert­gaasidel ja keemilistel gaasidel põhinevaid gaas­kustutus­süsteeme, mille töö­põhi­mõtted on erinevad.
ERR InergenInertgaasidel põhinevates gaaskustutus­süsteemides kasutatavad gaasid on argoon ja lämmastik ning nende segud. Aine kustutustoime seisneb põlemiseks vajaliku hapniku taseme vähendamises kustutatavas ruumis. Tulekahju puhkedes vallandatakse ruumi inertgaas ning osa kustutatavas ruumis olevast õhust (sh hapnikust) asendatakse inertgaasiga. Piisava kontsentratsiooni hapniku puudumisel tuli kustub.
Keemilisel tulekustutusgaasil on suur soojus­mahtuvus. Ruumi vallandades katkestab ta põlemise ahelreaktsiooni. Isoleerides põlevmaterjali ning lokaalselt eemaldades tulekoldelt hapniku, võtab ta tulelt piisava energia ning tulekahju kustub. Keemilised kustutugaasid on näiteks Novec 1230 ja FM-200.
Gaaskustutussüsteemid on asendamatud kohtades, kus pisemgi tulekahju sealhulgas veega kustutamisest tulenevad kahjustused võivad kaasa tuua suure kahju, hindamatute väärtuste hävimise või elutähtsa protsessi peatumise. Peamised kasutuskohad on serveri- ja telekommunikatsiooniruumid, arhiivid, muuseumid, varahoidlad jpt kriitilise tähtsusega hooned ja ruumid.

Inert- ja keemilistel gaasidel põhinevad kustutussüsteemid on kustutuskontsentratsioonil inimestele ja keskkonnale ohutud.

Gaaskustutussüsteemi tuleb hooldada vastavalt tootja juhistele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

Tondi Tulekaitse pakub gaaskustutussüsteemide projekteerimist, paigaldust ja hooldust.

 

Küsi pakkumist või täiendavat infot: tel 6506191, e-post: info@tonditk.ee või täida allolev kontaktivorm.