Tuletõrjehüdrandi tehnilise seisukorra kontroll

Tuletõrje kustutab tuld ikka enamasti veega ja seda kulub tihti väga palju. Seepärast rajatakse tiheasulatesse hüdrantide võrgustikud ja need peavad olema korras. Hüdrandi korrashoiu eest on vastutav veetorustiku valdaja ning korrasolekut tuleb kontrollida vähemalt iga kahe aasta järel.

Siseministri 18.08.2010 määrus nr 37 “Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ sätestab järgmist:

Tuletõrjehüdrandi seisukorra kontrollimisel tehakse kindlaks:

  1. tuletõrjehüdrandi viida olemasolu ja seisukord ning viida paigutus ja sellel olevate andmete õigsus;
  2. tuletõrjehüdrandi seisukorra vastavus määruse nõuetele;
  3. tulekustutusvee saamine tuletõrjehüdrandi avamisega;
  4. tuletõrjehüdrandi tühjenemine veest pärast kasutamist;
  5. tuletõrjehüdrandist saadav veevooluhulk.

Küsi pakkumist või täiendavat infot: tel 6506191, e-post: info@tonditk.ee või täida allolev kontaktivorm.