Ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamine ja ekspertiis

Ehitusprojekti tuleohutuse osa koostamine

Ehitusprojekti tuleohutuse osa peaks olema objekti terviklik tuleohutuse kontseptsioon, mitte pelgalt miinimumnõuete nimekiri.  Kui ehitusprojekti tuleohutuse osa on koostatud asjatundlikult ja arvestades objekti eripärasid, on võimalik vältida paljusid ehitamise ning ekspluatatsiooni käigus esilekerkivaid küsimusi, probleeme ja lisakulutusi.

Ehitiseprojekti tuleohutuse osa koostab kutsetunnistusega tuleohutusekspert.

 

Ehitusprojekti tuleohutuse osa ekspertiis

Määruse „Nõuded ehitusprojekti ekspertiisile“ kohaselt kontrollitakse ehitusprojekti ekspertiisi käigus ehitusprojekti kui terviku vastavust nõuetele või ehitusprojekti osa vastavust nõuetele koosmõjus koostatud ehitusprojekti kui tervikuga, sealhulgas vastavust õigusaktidele, ehitusprojekti koostamiseks väljaselgitatud andmetele, planeeringule, projekteerimistingimustele, säästlikule ja põhjendatud lahendusele ning projekteerimise ja ehitamise hea tavale. Sealjuures ehitusprojekti selle osa kontrollimiseks, milleks ekspertiisi tegeval isikul pädevus puudub, tuleb ekspertiisi tegeval isikul kaasata selleks pädev isik.

Tuleohutuse osa ekspertiisi teeb  kutsetunnistusega tuleohutusekspert.

 

Küsi pakkumist või täiendavat infot: tel 6506191, e-post: info@tonditk.ee või täida allolev kontaktivorm.