Tuleohutuskoolitus ja tulekahjuõppus

IMG_5206_c_MarisTombaAsutused ja ettevõtted, kellele laieneb tuleohutuse enesekontrolli aruande esitamise kohustus, peavad kord aastas korraldama tulekahjuõppuse. Vastavalt siseministri 01.09.2010 määrusele nr 43 “Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded” on tulekahjuõppuse eesmärk tagada teadmised ja oskused evakuatsiooni ja tulekahju korral ning tuvastada: 

 1. plaani vastavus eesmärgile;
 2. töötajate oskus tulekahju korral õigesti tegutseda.

Mitme ettevõtte või asutuse asumisel ühes ehitises korraldatakse tulekahjuõppuse ühiselt.

Tulekahjuõppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas tuleb käsitleda teemasid:

IMG_5028_c_MarisTombaTeema 1. Tule­ohu­tus­alane teadlikkus

 1. tulekahju olemus ja selle areng;
 2. tulekahjuga kaasnevad ohud ning võimalikud tagajärjed inimesele, varale ja keskkonnale;
 3. tulekahju tekkimise võimalikud põhjused;
 4. tulekahju kustutamise põhi- ja ohutusreeglid.

Teema 2. Evakuatsioon

 1. ohutu evakuatsiooni põhimõtted;
 2. evakuatsioonitee läbimine ja selle märgistuse jälgimine;
 3. inimeste evakueerimine.

Teema 3. Tulekahju korral käitumine ja tegutsemine

 1. inimeste päästmine ohustatud alast;
 2. inimeste teavitamine tulekahjust;
 3. tulekahjusignalisatsiooni kasutamise põhimõtted;
 4. tulekahju teate edastamine Häirekeskusesse ja selle sisu;
 5. esmaste tulekustutusvahendite ja tuleohutuspaigaldiste kasutamise põhimõtted.

Praktiline osa seisneb tulekahju olukorra simulatsioonis ning praktiliste tegevuste harjutuses selle võimalikus ulatuses.

Tulekahjuõppuse kohta koostatakse õppuse järgselt ühe kalendrikuu jooksul kirjalik kokkuvõte, milles käsitletakse:

 1. õppuse läbiviimisega seotud faktilisi andmeid;
 2. tuvastatud asjaolusid;
 3. eesmärkide täitmist;
 4. ettepanekuid tuleohutuskorralduse muutmiseks või täiendamiseks.

 

Küsi pakkumist või täiendavat infot: tel 6506191, e-post: info@tonditk.ee või täida allolev kontaktivorm.