Tulekahju korral tegutsemise plaani koostamine

Tulekahju korral tegutsemise paan on nõutav ehitistes, mille kohta tuleb esitada tuleohutuse enesekontrolli aruanne. Vaata „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“

Vastavalt siseministri 01.09.2010 määrusele nr 43 “Tulekahju korral tegutsemise plaanile ning evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse korraldamisele esitatavad nõuded” on tulekahju korral tegutsemise plaani eesmärk inimeste ohutuse tagamine ja varalise kahju ärahoidmine tulekahju korral. Plaan koosneb tegevuskavast ning evakuatsiooniskeemidest. Plaani ja selle juurde kuuluvate osade koostamisel võetakse arvesse ettevõtte või asutuse erisusi, mis võivad mõjutada tulekahju korral tegutsemist. Mitme ettevõtte või asutuse paiknemisel ühes ehitises peavad koostatud plaanid olema omavahel kooskõlas tagamaks kiire ja ühtse tegutsemise tulekahju korral.

Tegevuskava on plaani osa, mille eesmärk on anda töötajatele ülevaade ettevõtte või asutuse tuleohutusalastest erisustest ning tutvustada evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise juhiseid.

Tegevuskava sisaldab:

  1. evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemist mõjutavate andmete kirjeldust;
  2. ettevõtte või asutuse tuleohtlikkuse kirjeldust;
  3. tulekahjust teavitamise juhist;
  4. evakuatsiooni läbiviimise juhist;
  5. tulekahju korral tegutsemise juhist;
  6. päästemeeskonnaga tehtava koostöö juhist.

 

Küsi pakkumist või täiendavat infot: tel 6506191, e-post: info@tonditk.ee või täida allolev kontaktivorm.